Yleiskaavan valmistelussa tulee tehdä lapsivaikutusten sekä hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisten vaikutusten arviointi 

Tiivistelmä aloitteesta:  Imatra on äskettäin päässyt mukaan tavoittelemaan Lapsiystävällinen kunta –statusta, mikä tulee huomioida kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa. Lapsen osallisuudesta säädetään myös useissa laeissa. Imatran kaupunginvaltuuston Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kiinnittänyt huomionsa yleiskaavaehdotuksen vaikutuksiin kaupunkimme lapsiin ja nuoriin. Esitämme, että kaupungin uutta yleiskaavaa suunniteltaessa suoritetaan lapsivaikutusten arviointi riittävässä laajuudessa ennen kaavan hyväksymistä. Menettelyn, jolla lasta kuullaan, …

Yleiskaavan valmistelussa tulee tehdä lapsivaikutusten sekä hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisten vaikutusten arviointi  Lue lisää »

Imatran Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän palaute Imatran yleiskaava ”Kokoaan suurempi Imatra 2040” luonnokseen 

Imatran Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kiinnittänyt huomioita yleiskaavan osalta seuraaviin asioihin Lempukan ja Hosseinlahden alueen kaavamerkintöjä koskien.  1. Yleiskaavaluonnos ei huomioi riittävästi voimassa olevaa maakuntakaavaa.  Tällä hetkellä vielä voimassa oleva Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011) määrittelee Lempukan ja Hosseinlahden ranta-alueet virkistys- ja ulkoilualueeksi. Nyt yleiskaavaluonnoksessa osa tästä rannasta ei pidä sisällään ollenkaan tällaista aluetta ja niissäkin kohdissa, joissa …

Imatran Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän palaute Imatran yleiskaava ”Kokoaan suurempi Imatra 2040” luonnokseen  Lue lisää »

Huonokuntoiset vanhukset pelastettava

Hyvinvointivaltion mittarina on mielestäni se, miten hyvin se pitää huolta kaikista heikoimmassa asemassa olevista. On häpeällistä, miten kohtelemme hoitoa ja hoivaa tarvitsevia vanhuksiamme. Vanhusten hoitojonotilanne on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämätön. Meillä yritetään väkisin pitää kotona muistisairaita, liikuntakyvyttömiä tai muista syistä aktiivista hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Sen lopputuloksena on kallis ambulanssiralli, missä vanhuksia siirrellään paikasta toiseen …

Huonokuntoiset vanhukset pelastettava Lue lisää »