Arjen tärkeistä palveluista päätetään nyt

23. tammikuuta valitaan jokaisen kuntalaisen terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä päätöksiä tulevaisuudessa tekevät hyvinvointialueiden valtuustot.

Tulevilla hyvinvointialueilla on varmistettava, että palvelut ovat laadukkaita, ne ovat saavutettavissa kaikkialla ja että seitsemän päivän hoitotakuu toteutuu ja hoitoon pääsee ajoissa.

Koronapandemian lisäämä hoitovelka on lisännyt sosiaali- ja terveyspalvelujen työn kuormittavuutta.

Meidän on varmistettava, että palkkaus ja työolot ovat houkuttelevia.

Suurin osa näillä aloilla työskentelevistä on naisia. On tärkeää huolehtia sote-aloilla työskentelevien työssä jaksamisesta, koulutuksen laadusta sekä osaavan työvoiman saatavuudesta.

Hyvinvointialueilla päätetään myös palo- ja pelastustoimen toteuttamisesta alueella.

Arkea turvaavien palveluiden tulee olla saavutettavissa elämän kaikissa eri vaiheissa. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten sekä erityisryhmien palveluiden ja aseman turvaamiseen.

Hyvinvointivaltio pitää huolen ihmisten toimivasta arjesta asuinpaikasta ja iästä riippumatta.

Sari Melkko, puheenjohtaja

Johanna Söderlund

Aila Eerola

Krista Nordberg, piirikokousedustajat

Kaakkois-Suomen demarinaiset

Scroll to Top