SDP Valtuustoryhmän pj Heini Vesterisen puhe

SDP Valtuustoryhmän pj Heini Vesterisen puhe valtuuston kokouksessa 13.11.2023.

”Arvoisa puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, viranhaltijat, valtuutetut ja muut läsnäolijat – myö – myös siellä etänä.

Viime vuodet ovat olleet melkoista myrskyä ja muutosta toimintaympäristön ollessa monellakin tapaa enemmän kuin haastava tai ennakoitava. Tämä aika lienee ehkä maailmantalouden merkillisin ja moni asia voi kääntyä päälaelleen lyhyessäkin ajassa.

Kuntataloudessa on ollut kolme vahvaa vuotta mutta mm. Ukrainan sota ja sitä seurannut energiakriisi, kustannusten ja korkojen nousu sekä investointipaineet ovat kääntäneet suuntaa merkittävästi vaikuttaen myös mm. oman kaupunkimme vuosikatteeseen ja taloustilanteeseen.

Kaupunkiorganisaatiomme rakenne, vastuut ja velvoitteet muuttuivat kuluvan vuoden alussa oleellisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirryttyä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen vastuulle. Muutokseen olemme jo pikkuhiljaa toivottavasti alkaneet tottua, mutta esimerkiksi kahden itsenäisen toimijan, Imatran Kaupungin ja hyvinvointialueen välisen yhdyspintatyön toimivuuteen on tärkeää panostaa yhä edelleen.

Muutos jatkuu vielä vuoden 2024 alussa valtionosuuksien maksuperusteiden muuttuessa.

Tässä hetkessä tarvitaan toimia, joilla varmistetaan kaupungissamme tärkeiden julkisten palveluiden toiminta asukaslukua ja ikärakennetta vastaavien tarpeiden mukaan sekä luodaan turvaa ja vakautta aivan kaikkien imatralaisten arkeen. Valtuustomme on yhdessä linjannut keskeiseksi tavoitteeksemme, että kaikki pidetään mukana ja taataan hyvä elämä ja palvelut kaikille ikäryhmille. Jokainen kivi ja kanto on käännettävä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, vaikka kiven takana sitten väijyisikin vaikkapa verokarhu.

Talousarvioneuvottelut käytiin hyvässä yhteishengessä ja sosialidemokraattiselle ryhmällemmekin tärkeä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen on ollut prosessissa kaikkien ryhmien yhteinen tahtotila. Talousarvioesityksessä on huomioitu taloudelliset toimintaedellytyksemme ja sitä tulee tarkastella kokonaisuutena. Kymmenet, jopa sadat kuntamme lakisääteiset tehtävät ja palvelut on pystyttävä hoitamaan niillä taloudellisilla resursseilla, jotka käytettävissämme on.

Hyvät valtuutetut,

Meidän valtuutettujen tehtävä on em. Imatran taloudellisten toimintaedellytysten ylläpitämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisen lisäksi kuulla

kuntalaisia, yhdistyksiä, yrittäjiä ja yhteisöjä asukasosallisuuden ja yhteisöllisyyden keinoin.

Hyvä idea on hyvä idea sen esittäjästä riippumatta sekä tukemisen ja edistämisen arvoinen. Käytössä olevat eurot ja kaupungin strategia määräävät raamit, mutta tärkeää on myös haluta kehittyä ja uudistaa – keskiössä imatralainen. Valtuustoryhmämme on iloinen, että esimerkiksi yhdistyksille ja kaupunkilaisille jaettava kehittämisraha säilyi edellisen vuoden tasolla.

Luokaamme omalta osaltamme edelleen hyvällä ja rakentavalla yhteistyöllä kuntalaisille sekä myös yrityksille turvallisuutta olemalla selkeitä, suunnitelmallisia ja päätöksissämme johdonmukaisia. Pidetään huolta Imatrasta, imatralaisista, siusta ja miusta ja lastemme sekä nuortemme tulevaisuudesta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kiittää lämpimästi valmistelua ja viranhaltijoita vaativasta työstä, jota olette ja olemme vuoden mittaan tehneet niin talousarvioesityksen suhteen kuin tulevan taloussuunnitelmakauden turvaamiseksi. Talouden tasapainoon saamiseksi meillä on vielä paljon tehtävää myös tulevina vuosina – niukkuuden jakamisessa on aina omat haasteensa.

Vanha suomalainen sananlasku kuuluu, että ahkeruus kovan onnenkin voittaa. Nyt on meidän kaikkien

imatralaisten aika kääriä hihat ja tehdä yhdessä kaupungistamme viihtyisä ja positiivinen, meidän kokoinen ja näköinen Imatra, joka myös houkuttelee matkailijoita ja jonne halutaan jäädä asumaan sekä työskentelemään. Mitä vaikeampi paikka, sitä enemmän tarvitaan luottamusta ja vähemmän eripuraa. Tiukasta tilanteesta huolimatta on katsottava myös vahvasti eteenpäin, yhdessä ja yhteistyössä. Kuten luutnantti Autio ohjeisti Tuntemattomassa sotilaassa: Ei saa jäädä tuleen makaamaan.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.”

Heini Vesterinen, SDP ryhmän puheenjohtaja

Scroll to Top