Aihearkistot: Yleinen

Oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa rakentamassa

Opettajana minua tuskastuttaa, että yhteiskuntamme ei ole oikeudenmukainen. Siinä, missä rikkaus periytyy, periytytyvät myös syrjäytymisriski sekä matala koulutus- ja tulotaso. Pidennettyä oppivelvollisuutta todella tarvitaan.

Myös terveydenhuoltojärjestelmämme on eriarvoistava. Hyväosaisilla on mahdollisuus käyttää työterveyshuoltoa ja yksityisiä lääkäripalveluja. Julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa säästöpaineessa. Lähipalveluista on silti yritettävä pitää kiinni.

Tulotaso vaikuttaa tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin. Köyhimpien elinajanodote on lyhyempi kuin rikkaiden. Koetun terveyden erot kasvavat jatkuvasti.

Imatralla diakoniatyön suurin asiakasryhmä ovat köyhät vanhukset. Rahat eivät monilla riitä ruokaan, lääkkeisiin ja asumiskustannuksiin. Ei ole oikein, että ihmiset, jotka ovat rakentaneet meille tämän hyvinvointivaltion, joutuvat elämänsä ehtoopuolella kokemaan hoivan ja turvan puutetta.

Sdp on tehnyt pitkäjänteistä työtä parantaakseen yhteiskuntamme oikeudenmukaisuutta. Työ on vielä kesken. Hyvinvointivaltion perusarvoista on pidettävä kiinni. Jokaisella pitää olla mahdollisuus hyvään elämään.

Titta Myllärinen, opettaja, Sdp

VOIKO KITARAA SOITTAMALLA PARANTAA MAAILMAA?

Suurin osa suomalaisista harrastaa tai kuluttaa kulttuuria. Kulttuuri-termin alle yhdistyvät mm. draama, tanssi, musiikki, kuvataiteet ja kirjoittaminen liikuntaa – ruumiin kulttuuria – unohtamatta. Kulttuuritoiminta ei ole lakisääteistä, eikä kaupungin ydintoimintaa, joten se on usein yksi ensimmäisistä säästökohteista silloin kun talous on tiukalla. Se tuottaa kuitenkin paitsi kaupunkilaisille väriä jokapäiväiseen arkeen, myös näkyvyyttä ulospäin, vetovoimaa ja paljon muuta sellaista, mitä ei voi rahalla mitata.

Yksinäisyys, syrjäytyminen, stressi sekä mielenterveys- tai päihdeongelmat ovat tänäänkin monille totisinta totta. Useissa eri lähteissä todetaan kulttuurimahdollisuuksien osaltaan mm. lieventävän masennusta, ahdistusta ja stressiä vahvistaen mielen hyvinvointia sekä koettua elämänlaatua. Kulttuuritoiminnot ovat tärkeä mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ne kuuluvat meille kaikille toimintakykyyn, ikään tai taloudelliseen asemaan katsomatta. Iloitsen yhteistyöstä, jota jo nyt Imatralla on kaupungin, koulujen, päiväkotien sekä lukuisten eri yhdistysten ja toimijoiden kesken.

”Luuletko, että kitaraa soittamalla voi parantaa maailmaa?”, kyselee Eppu Normaali ja jatkaa: ”En tiedä onko näin…” Mielestäni kaupungin elinvoima ei näy vain suurissa tulevaisuuden hankkeissa -se näkyy myös kaupunkilaisten kasvoilla! Imatralla on edelleen vireä, monipuolinen kulttuuritarjonta ja paljon aktiivisia toimijoita eri saroilla – sekä niitä kaikkein tärkeimpiä – kuluttajia. Pidetään asiat tällä tolalla myös tulevaisuudessa!

Heini Vesterinen, kuntavaaliehdokas (SDP, sit.)

Tulevaisuuden turva

Politiikassa on kyse arvoista. Tasa-arvo ja solidaarisuus ovat sosialidemokraattisen politiikan kulmakiviä. Ne ovat arvoja, jotka ovat viitoittaneet politiikkaamme kautta historian aina tähän päivään saakka. Myös tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa näiden arvojen on oltava kaiken keskiössä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että jokaisella on työtä, josta saadulla toimeentulolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Palveluiden on pelattava niin, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu.

Meille on tärkeää, että kukaan ei jää yksin. Kun työpaikka lähtee alta tai elämässä tapahtuu jotain odottamatonta, on yhteiskunnan turvaverkon oltava valmiina pehmentämässä iskua ja autettava ihmistä eteenpäin.

Mahdollisuus omien unelmien toteuttamiseen on jokaisen lapsen oikeus. Lapsille on tarjottava hyvät eväät elämään, perheen tilanteesta riippumatta. Haluamme, että jokainen lapsi saa elää lapsuuttaan ja nuoruuttaan turvallisesti.

Meistä jokainen kantaa omalla tavallaan vastuuta yhteiskunnastamme. Veronmaksajana, vanhempana, palkansaajana tai yrittäjänä. Siksi yhteiskunnan on taattava arvokas vanhuus kaikille.

Näistä kaikista asioista huolehditaan kunnissa. Kunnallinen päätöksenteko on jokapäiväisiä asioita: lasten päivähoidon järjestämistä, koulutusta, turvallista vanhuutta. Siksi kuntien päätöksentekijöiksi tarvitaan arjen asiantuntijoita.

SDP toimii paremman arjen puolesta, lähellä sinua.

Pidetään huolta Imatrasta, Imatra pitää huolta meistä.

Niina Malm SDP 1. vpj / kuntavaaliehdokas

Hyvät Imatralaiset

Sen jälkeen kun synnyin elokuussa 1957 Imatralla, on Vuoksessa vettä virrannut melkoisesti. Näiden menneiden vuosikymmenien aikana on Imatra kehittynyt, kasvanut ja kutistunutkin. Yhteisten asioiden hoitaminenkin on muuttanut muotoaan vuosikymmenten aikana. Imatra on kuin iso perhe, jossa jokaisella perheenjäsenellä on oma tehtävä ja paikka. Lasten ja nuorten tehtävänä on kasvaa ja kehittyä turvallisissa varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöissä valmistautuen jossain vaiheessa ottamaan vastuu perheen toimeentulosta. Työikäiset varmistavat tällä hetkellä eläkkeellä olevien kanssa sen, että meillä on taloudelliset mahdollisuudet pyörittää perheen perusturvaa. Ikäihmisillä on monta tärkeää tehtävää perheessä mm tietotaidon ja kokemuksen siirtämisessä nuoremmille siinä samalla kun viettävät ansaittua laatuaikaa. Perheen arki ei monilla pyörisi ilman isovanhempien, mummin ja ukin apua ja tukea. Perhe tarvitsee myös johtajan ja johdon, joka osaa kuunnella, keskustella ja laittaa toteutukseen yhdessä sovitut asiat. Imatralla niin kuin muissakin Suomen kunnissa valitaan kuntaperheen johto vaaleilla kesäkuussa. Meillä sosialidemokraateilla Imatralla on kattava työhönsä sitoutuva, kuunteleva ja päätöksentekokykyinen ehdokasjoukko nuorempia ja vanhempia henkilöitä ehdolla vastuunkantajiksi. Meille tärkeä arvo on, että pidetään kaikki mukana ja ketään ei jätetä. Tarjoamme Sinulle tulevaisuuden turvaa. Sinä päätät.

Ilkka Nokelainen
Imatran Sosialidemokraatit ry
Puheenjohtaja

Imatra ja asukkaiden kuuntelu

Yritin kaikkeni että saisin aloitettua kirjoituksen positiivisesti ja että kertoisin Imatran nähtävyyksistä sekä
muusta mukavasta toiminnasta, meidän kansallisihmeestä. Jätän Imatran kehumisen väliin. Imatralaiset
varmasti tietävät kuinka hyvä tai huono täällä on asua ja olla.

Imatralaiset tietävät myös, että Imatralle tarvitaan uusia asukkaita, ja ennen kaikkea paljon uusia
työpaikkoja. Imatra on panostanut matkailuun ja matkailun tuomilla työpaikoilla on yritetty paikata
kuihtuvaa karjalaiskaupunkia. Nyt myös rantarakentamisen ja kanavan Tainionkoskella on ajateltu osaltaan
pelastavan kaupungin negatiiviselta väestönkasvulta. Mikäli kanava joskus oikeasti rakennettaan, niin
toivottavasti kanavan rakentamisen ja ylläpidon rahoittaa joku muu taho kuin Imatran kaupunki.

Hossukalaisena olen huolestunut myös meidän rantojen kohtalosta. Tosin Hossukan ja Lempukan rannat
ovat olleet ennenkin rakentamisuhan alla. Onneksi edellisellä kerralla kuunneltiin kaupunkilaisia ja
unohdettiin koko touhu.

Kaupunkilaisten kuunteluun kannatta panostaa, otetaanpa esimerkki: muutama vuosi sitten myös
venesataman uudistaminen lähti liikkeelle strategiasta ja sen myötä ajatuksesta, että Imatran satama olisi
uudistusten myötä eteläisen Saimaan houkuttelevin veneilykohde. Mitäpä unohtui? Unohtui kuunnella
Imatralaisia veneilijöitä ja merkittävä määrä paikallisia kippareita veneineen vaihtoi satamaa. Opimmeko
tästä mitään?

Mitäpä jos jatkossa nyt kuitenkin kuuntelisimme kuntalaisten mielipiteitä, jooko!?

Juho Tanttu
puuveneilijä
hossukkalainen
Saabisti
diplomi-insinööri