Aihearkistot: Yleinen

Riittävän aikaisen seksuaalikasvatuksen merkityksellisyys

Kuinka nuorille suunnattu seksuaalikasvatus tuottaa tulevaisuudessa hedelmää? Mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle? miksei voida mennä samaan malliin kuin aina ennenkin?

Ihmisen seksuaalisuus on tärkeä osa elämää ihan syntymästä kuolemaan saakka. Seksuaalisuus käsittää kaiken sen kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa, ilmeet, eleet, kosketukset, sosiaaliset taidot ja toisten ihmisten huomioonottamisen, mitä me ihmiset tehdään elämämme aikana. Terve seksuaalisuus on osa tervettä itsetuntoa ja itsetuntemusta. Terve ihminen tietää mitä elämältä tahtoo ja mikä tuntuu itsestä hyvältä. Terve ihminen osaa ottaa huomioon toisten tunteet ja olla empaattinen sekä sympaattinen ihminen. Toimiva seksuaalikasvatus on siis osa ihmisen toimivaa kasvua ja kehitystä johon tulisi keskittyä tarkemmin, syvemmin ja aiemmin.

Seksuaalinen suuntautuminen on jokaisen ihmisen oma, henkilökohtainen asia joka tulee myös hyväksyä osana ihmisen elämää. Jokaisella meillä on oikeus olla juuri sellainen kun ollaan ja tykätä näistä asioista ihan omalla tavalla, tietenkin lain määrittämin rajoituksin. Tietoisuutta tulee lisätä siitä että meitä on moneksi eikä omaa itseään tule hävetä vaan olla rohkeasti omanlaisensa, aito ihminen. Aitona oleminen helpottaa kummasti elämää, kun kenellekään ei tarvitse esittää mitään muuta kuin on. Avoimuus tulee tiedon kautta ja tieto tulee ammattilaisten kautta, jotka haluavat tehdä työtä tällä saralla aktiivisesti ihmisten hyvinvoinnin eteen. Yhteiskunnalle hyvinvointi takaa paljonkin positiivisia vaikutuksia. Ja jos tätä työtä tehtäisiin jo ihan sieltä lapsuudesta saakka, niin miten tämä vaikuttaisikaan kenties yhteiskuntamme hyvinvointiin ja varmasti jopa ihmisten mielen hyvinvointiin, koska oman näköisen elämän eläminen on toki paljon helpompaa kuin esittää jotain muuta kuin mitä aidosti haluaa olla. Seksuaalikasvatuksen tulisi olla ihan yhtä tärkeä osa kasvatusta kuin muutkin toimet ovat ja tässä kohtaa tieto ei todellakaan lisää tuskaa.

Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös erilaisista ehkäisy mahdollisuuksista kertomisen ja tietämyksen lisäämisen sekä mielestäni tähän tulisi kuulua myös ilmaisten ehkäisyvälineiden jakamisen nuorille/ nuorille aikuisille. Seksi on osa elämää eikä sen kieltäminen muuta sitä tosiasiaa että sitä kuitenkin harrastetaan. Tietämyksen lisääminen tässäkin asiassa lisää hyvinvointia sekä nautintoa elämää kohtaan, vähentää ei toivottujen raskauksien määrää ja sukupuolitautien haittavaikutuksia.

Pia Helveranta, SDP

Luonto ja liikunta – ihmeellinen Imatra

Imatran vesistöt ja luonto antavat kuntalaisille ja luontomatkailijoille ainutlaatuisen ympäristön vapaa-ajan viettoon. Tulevaisuudessa ihmiset haluavat entistä enemmän viettää aikaansa luonnossa. Suomen puhdas luonto ja Saimaa kasvattavat suosiotaan matkailijoiden keskuudessa. Imatrallakin on mahdollisuus hyötyä tästä lisääntyvästä luonto- ja liikuntamatkailusta.

Hosseinlahti

Saimaan rantoja ei saa rakentaa umpeen Lammassaaresta lähtevän luontoreitin varrelta, joka jatkuu Malonsaareen saakka. Päinvastoin. Parannetaan ja laajennetaan reittiä ja palveluita. Tehdään hyväkuntoisia polkuja, mitä pitkin on helppo liikkua. Rakennetaan reitille ympärivuotinen laavu ja wc. Esimerkkejä vastaavista retkeilyreiteistä ja palveluista löytyy pitkin Suomea.

Malonsaari

Ukonniemi houkuttelee liikkujia ympäri vuoden. Kuntalaisilla ja matkailijoilla on jo nyt erittäin hyvät mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin alueella. Yksi iso mahdollisuus vielä kuitenkin kaupungista puuttuu.

Iso tekojää.

Tekojää mahdollistaisi laajasti kuntalaisten ja matkailijoiden luisteluharrastuksen näinä epävarmoina talvina ja olisi mitä parhain matalankynnyksen liikuntapaikka. Iso tekojää toisi jo itsessään kaupunkiin urheiluturisteja. Mutta kattamalla jää tehtäisiin Suomen mittakaavassa historiaa.

Jääurheilun riemua

Suomessa ei ole yhtään katettua isoa tekojäätä.

Tässä olisi sellainen käyttämätön potentiaali, millä Imatra erottuisi ja viimeistelisi Ukonniemen yhdeksi vetovoimaisimmaksi alueeksi Suomen urheilukentillä.

Tomi Kovanen, kuntavaaliehdokas (SDP), Imatra

Uuden ehdokkaan mietteitä

Viisas totuus ”me emme tiedä sitä, mitä me emme tiedä” pätee myös siinä, että me emme tiedä, kuka tarvitsee apua, ellei meille sitä kerrota. Siksi minua satuttavat isoin kirjaimin varustetut lööpit, joissa sanotaan ”hän ei saanut/hänelle ei tarjottu apua”. Kaksikymmentä vuotta Imatralla psykiatrian puolella työskelleenä tiedän, että vaikka kynnys on kuinka matala, siltikään emme tavoita kuin murto-osan avuntarvitsijoista. Apua voi saada vasta kun on valmis sitä vastaanottamaan. Meillä ei ole oikeutta kolkutella oville, eikä meillä ole röntgensilmää, jolla avuntarvitsijat tunnistaisimme.

Lapsenlapsen kanssa. Rakkautta ja välittämistä yli kaiken.

Mikä sitten estää avun piiriin hakeutumisen? Oman kokemukseni kautta liitän siihen häpeän. Me kaikki olemme hävenneet jotain, mitä olemme tehneet. Se kuuluu elämään ja on tervettä. Silloin kun ihminen häpeää itseään tai jotain itsessään, puhutaan sairaasta häpeästä ja ihminen tekee kaikkensa, ettei häpeä paljastuisi. Avun piiriin hakeutuminen yleensä auttamatta paljastaa häpeän. Monet pystyvät salaamaan ongelmansa ja elämään sen kanssa. Avun hakeminen on paljon hävettävämpää.
Millä häpeä poistuu ja päästään auttamisen alkuun? Ainut keino on aito välittäminen, ihmisen tarinan kuunteleminen ja hänen rinnallaan kulkeminen niin kauan kun siihen on tarvetta. Tämä on ollut oma tapani ja tulee aina olemaan. Sama välittämisen ilmapiiri leimaa sosiaalidemokratian maailmaa. Siksi SDP on valintani.

Anne Pajunen, psykiatrinen sh/psykoterapeutti
Kuntavaaliehdokas, SDP

Kylä järven rannalla

Kauniin kaupunkimme ehdottomiin vahvuuksiin kuuluu ympäröivä luontomme. Tätä voimavaraa tulee säilyttää ja kehittää kaikkien kuntalaisten käytössä myös tulevaisuudessa. Imatran pohjoisosan upeana luonto- ja virkistyskohteena on vähemmälle huomiolle jäänyt hieno järvemme Immala. Se tarjoaa puhdasvetisenä ja kaunisrantaisena mielekkään rauhoittumispaikan arjen keskellä.

Kävely Seppoin polulla tuo luonnonystävälle joka kerta uusia kokemuksia rannan ja rantametsikön runsaslukuisen lintukannan muodossa. Kalastuksen harrastajille avautuvat myös erinomaiset kalavedet monipuolisine saaliineen.

Raution kaupunginosan uimaranta on aikoinaan ollut meille Raution- ja Huhtasenkylän asukkaille ylpeyden aihe ja tärkeä virkistäytymis- ja tapaamispaikka kesäisin. Nykykunnossaan se on vain hoitamaton hiekkaranta, joskin kaunis sellainen edelleen. Haluaisinkin saada tämän kohteen kehittämisen ja palauttamisen entiseen loistoonsa vahvasti esille kaupungin tulevissa suunnitelmissa. Järkevä suunnittelu ja oikein kohdennetut toimenpiteet eivät välttämättä vaadi suurta taloudellista panostusta, mutta lopputulos voi yllättää positiivisesti!

Immalanjärven rannoilla on myös lukuisia muita kehittämien arvoisia kohteita. Niiden hyödyntäminen kuntalaisten mielekkäänä virkistysalueena olisi perusteltua ottaa laajemmankin selvityksen alle. Yhteinen tahtotila ja päättäjien toimet tulevaisuudessa luovat kauniille järvellemme mahdollisuuden saada ansaitsemansa arvostus.

Jouni Tuomela, kuntavaaliehdokas (SDP), Imatra

Valtuustoaloite SDP Imatra: Valokuitukaapelien vetämisestä koko kaupungin alueelle

Valokuitukaapelien puuttuminen ja suuri liittymismaksu aiheuttavat sen, että kaupungin asukkaat ovat tällä hetkellä erittäin epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Lisäksi liittymämahdollisuus tai sen puuttuminen vaikuttaa osaltaan asuntojen arvoihin ja lisää kaupunginosien eriarvoisuutta.

Valokuidun laaja ja koko kaupungin kattava tarjonta on myös tärkeä elinvoimatekijä. Yritykset ja etätyöntekijät tarvitsevat vakaita internetyhteyksiä ja kuituyhteysmahdollisuus voikin olla merkittävä tekijä siinä, minne yritys tai etätyöläinen päättää sijoittua.

Lue koko aloite alta:

”Kuitu kaikille Imatralaisille

Maailma kehittyy koko ajan sitä kohti, että työt ja opiskelu tehdään verkon avulla etänä ja koronapandemia on
vauhdittanut vielä entisestään tätä muutosta. Töiden ja opiskelun lisäksi myös hoivapalvelut alkavat siirtyä verkkoon ja
esimerkiksi lääkäripalveluita onkin jo alettu toteuttaa etäyhteyksien avulla. Tämä käsillä oleva muutos tarkoittaa sitä,
että käytössä olevien internetyhteyksien on oltava sellaisia, joilla palvelut sekä toiminnot voidaan toteuttaa kaikille
sujuvasti ja varmasti. Kyse on siis isommasta asiasta kuin vain siitä, saako kotiin viihdepalveluita nopealla yhteydellä.
Käytännössä varmin tapa toteuttaa internetyhteys on valokuitu. Tällä hetkellä paljon käytössä olevat
mobiililaajakaistat ovat osoittautuneet epävarmoiksi käytön ja kuormituksen jatkuvasti lisääntyessä. Imatralla
helpotusta ei tuo myöskään rakenteilla oleva 5G – verkko, sillä kaupungin sijainti aiheuttaa sen, että radiotaajuutta
rajoitetaan kansainvälisen radio-ohjesäännön vuoksi Venäjän käyttäessä sitä taajuusaluetta, jolle 5G -verkkoa
rakennetaan. Rajoitukset ovat merkittävät, sillä Suomen ja Venäjän välisestä rajasta n. 30 km länteen 5G-verkkoa ei
saa rakentaa lainkaan.

Tällä hetkellä valokuituliittymää ei ole saatavilla koko kaupungin alueella. Tämä johtuu siitä, että kaapeleita ei ole
vedetty kaikkiin kaupunginosiin. Lisäksi osassa kaupunkia, joissa kaapelit jo ovat, liittymisen hinta on todella suuri,
jopa reilut 1000 euroa tai enemmän.

Valokuitukaapelien puuttuminen ja suuri liittymismaksu aiheuttavat sen, että kaupungin asukkaat ovat tällä hetkellä
erittäin epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Lisäksi liittymämahdollisuus tai sen puuttuminen vaikuttaa
osaltaan asuntojen arvoihin ja lisää kaupunginosien eriarvoisuutta.
Valokuidun laaja ja koko kaupungin kattava tarjonta on myös tärkeä elinvoimatekijä. Yritykset ja etätyöntekijät
tarvitsevat vakaita internetyhteyksiä ja kuituyhteysmahdollisuus voikin olla merkittävä tekijä siinä, minne yritys tai
etätyöläinen päättää sijoittua.

Imatran kaupungin strategiassa aiheesta on sanottu seuraavaa:

” Entistä sujuvammat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet Imatran alueelle ovat keskeisessä roolissa alueen tulevaisuuden
turvaamiseksi. Ne edesauttavat uudenlaisen yritystoiminnan syntymistä ja nykyistä paikkariippumattomampien
opinto- ja työurien luomista alueella.” Olisi siis myös kaupungin strategian mukaista edesauttaa kunnollisten
tietoliikenneyhteyksien rakentamista alueella.

Tämän vuoksi Imatran Sosialidemokraattinen ryhmä esittää että:

 1. Valokuitukaapelit on vedettävä koko kaupungin alueelle. Kaupungin tulee kartoittaa alueella nyt jo olevat
  valokuitukaapeloinnit sekä liittymien tarjoajat. Samalla tulee tarkastella suunnitteilla olevia katu- sekä muita
  saneerauksia, joiden yhteydessä valokuitukaapeli on mahdollista asentaa niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.
  Niille alueille, joissa valokuitukaapelia ei vielä ole, on laadittava suunnitelma, josta käy ilmi, milloin ja miten
  kaapelien asennustyö tehdään. Tämä suunnitelma on laadittava yhdessä valokuituliittymien tarjoajien,
  sähköyhtiön sekä kaupungin omien toimijoiden kanssa, jotta kustannukset saadaan mahdollisimman pieniksi
  ja alueen asukkaita voidaan informoida ajoissa tilanteesta. Lisäksi tulee pohtia, voiko kaupunki tehdä
  esimerkiksi kaapelien kaivuutyön omana ohjauksena. Kaupungin tulisi toimia projektin koordinoijana ja
  ohjaajana Mitra Oy:n kautta.
 2. Kaupungin tulee selvittää ja toteuttaa kaikki keinot, joilla voidaan mahdollistaa kohtuuhintaisten
  valokuituliittymien hankinta kotitalouksille. On tarkasti selvitettävä mm. onko joltakin taholta saatavissa
  hankerahoitusta tätä varten tai voiko kaupunki ohjata omaa rahoitusta esimerkiksi elinvoiman kasvuun
  varatuista rahoista.

Imatralla 15.2.2021, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä”