Ilkka Nokelaisen Vappupuhe

Hyvät Naiset ja Herrat, Hyvät Toverit

HAUSKAA VIRTUAALI VAPPUA!

Elämme tätä Vappua todella poikkeuksellisissa olosuhteissa. Maalimaa vaivaa ”pirulainen”, tasavallan presidentti Sauli Niinistöä kompaten. Mutta me selätämme sen, yhdessä.

Terveys vai talous edellä tämän ”pirulaisen” selätys hoidetaan? Minun mielestä terveys edellä. Toki taloudellinen näkökulma tulee olla vahvasti mukana, kun erilaisia rajoitteita mietitään niin käyttöönottoon kuin kestoonkin liittyen.

Parhaita asiantuntijoita on nyt kuultava ja päätökset ja linjaukset tehtävä niiden pohjalta. Optimaalista viisautta tämän pandemian taltuttamiseen ei näytä olevan, joten kaikessa ei onnistuta parhaalla mahdollisella tavalla ja se on vain hyväksyttävä.

Tämä yhdessä sana liittyy vahvasti politiikkaan, yhteisten asioiden hoitamiseen, yhdessä.

Meille sosialidemokraateille yhdessä tekeminen pohjautuu vahvasti arvoihimme. Vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat niitä asioita ja arvoja, joita haluamme kanssasi yhdessä hoitaa.

Kunnan toimintaa säätelee mm. kuntalaki, jossa todetaan että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa, sekä järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Meillä Imatralla, niin kuin muissakin Etelä-Karjalan kunnissa on tulevaisuudessa suuret haasteet edessä. Millainen on Suomi ja Imatra, kun tämä ”pirulainen”, korona pandemia on voitettu, on iso kysymys. Sen tiedämme, että väki vähenee ja ikääntyy Etelä-Karjalassa ja Imatralla. Elinvoimaisuus- ja talousennusteet eivät hyvää lupaa jatkossa.

Erityisesti nuorten työllistyminen on vaikeaa, vaikka toisaalta on aloja, joilla on huutava työvoimapula. Mistä lääkettä näihin haasteisiin?

Meidän tulee väistämättä ryhtyä syvällisemmin pohtimaan pikaisesti sitä, onko Suomessa maakunta- ja kuntarakenne oikeassa asennossa tällä hetkellä, suhteessa ympäröivään maalimaan.

Laajempi maakunta ja kuntakokonaisuuksien tarkastelu on otettava ”työpöydälle” pikaisesti ja yhdessä pohtia mikä malli on paras tällekin elinkeinoalueelle.

Me tarvitsemme jatkossa isoja ratkaisuja, joilla elinkeinoalueen väestökehitys, työllisyys- ja elinvoimaisuus saadaan kääntymään kasvu-uralle.

Meidän tulee tehdä toimia, että nuoret saadaan pysymään täällä ja että heillä on normi elämiseen tarvittavat edellytykset kuten työ ja mahdollisuus perustaa perhe.

Omissa nurkissa ”tuhkan päälle ripottelu” ei enää auta, nyt tulee olla rohkeutta katsoa ”aidan yli” ja lähteä naapurin kanssa yhdessä miettimään tulevaisuutta.

Alueen vahvuus on ollut ja on vahva perusteollisuus, karjalainen luonne, raja ja luonto, täällä asuvat ihmiset. Näiden pohjalle on hyvä rakentaa tulevaa, yhdessä.

Me tarvitsemme toimivan varhaiskasvatuksen, perus-, lukio-, ammatillisen-, korkeakoulu- ja yliopistopaikat, näillä luodaan pohja työelämään.

Meidän tulee hoitaa määrätietoisesti rajaan liittyvät kehityshankkeet maaliin, niin Pelkolan, Parikkalan kuin Saimaan kanavan sulkujen osalta. Saimaan alueen entistä parempi hyödyntäminen matkailuun- ja virkistäytymiseen tulee hyödyntää, mutta luontoa ja ympäristöä vahvasti kunnioittaen.

Meiltä löytyy kyllä alueita, kaavoittaa lähelle rantaa jos kysyntää on. Mutta mm. suunnitelmat Ukonniemen, Lempukan ja Hossukan alueiden osalta täytyy unohtaa ja etsiä vaihtoehtoinen malli, tämän mallin etsimiseen toivon nyt poliittista yhteistyötä, me demarit olemme siihen valmiit.

Tulevaisuuden osalta meille on tärkeää turvata ikääntyville ihmisille arvokas vanhuus ja hyvä hoito. Meillä tulee olla erilaisia vaihtoehtoja tarjota ikä-ihmisille elämän ja terveyden eri tilanteissa. Pidetään huolta kaikista.

Etätyökylän rakentaminen on Imatralla otettava työn alle / heti. Tänne on nyt hyvä mahdollisuus saada ihmisiä etätöihin, onhan tämä poikkeustilanne meitä tähän nyt opettanut. Tavoitteena tietysti jossakin vaiheessa pysyvä muutto ja asuminen alueella.

Ja sitten nämä meidän liikunta- ja terveyspyhätöt, uimahalli ja urheilutalo. Niiden paikka on Mansikkalassa vielä pitkään, entisellä paikalla, pidetään niistä hyvää huolta. Meillä ei kerta kaikkiaan ole nyt varaa miettiä uusien rakentamista.

Jos tästä pandemian ”pirulaisesta” jotakin hyvää jää poliittisesti, niin toivon, että se on sitä, että erilaisilla arvoilla rakennetut poliittiset ryhmät voisivat edes yrittää hoitaa yhteisiä asioita sivistyneesti valmistellen, neuvotellen ja keskustellen. Olkoon lopputulema sitten eri asioissa mikä hyvänsä, yritetään edes, yhdessä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että poliittiset ”pöytätavat” on unohdettu tyystin niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Ketterästi toimien, ei voi tarkoittaa sitä, että osalle ”pelikentällä” ei kiekkoa syötetä, vaan maalit pyritään tekemään itse keinoja kaihtamatta.

Hyvät naiset ja herrat, toverit.

Rakennetaan Siltoja, Yhdessä.

Hauskaa Vappua!

Scroll to Top