Yleinen

Valtuustoaloite: Vuoksen kehittäminen kalastusmatkailuun

Vuoksessa voi harrastaa kalastusta monipuolisesti; pilkkien virtaavan veden äärellä, onkien rantatörmältä, virvelöiden veneestä, lipoten laiturilta, vertikaalijigaten tai harppuunakalastuksella. Suomen vuolain joki on merkittävä kalastusvesi ja elämys niin perhokalastajille, uistimensoutajille ja syysöiden tuulastajille kuin perheen pienimmille kalastajille. Näin todetaan Imatran kaupungin nettisivuilla – asia on tiedostettu ainakin meidän Imatralaisten keskuudessa, mutta tietävätkö siitä muut? Vuoksessa on […]

Valtuustoaloite: Työtä ja tekijöitä Suomeen ja Imatralle

Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa, koska vuoteen 2030 mennessä työikäisiä on noin 130 000 vähemmän. Meidän on aktiivisesti edistettävä työperäistä maahanmuuttoa työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Työ on myös parasta kotoutusta. Maahanmuutto voi paikata osan kasvavasta työvoiman ja osaamisen tarpeesta. Meidän on edistettävä työperusteista maahanmuuttoa suomalaisten työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Näin todetaan Elinkeinoelämän

Valtuustoaloite: Aloite siistimmän ympäristön luomisesta kaupunkimme lapsille ja nuorille

Tiivistelmä aloitteesta Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että koulujen pihoilta sekä kaupungin leikkipaikoilta poistetaan töhryt jatkossa aktiivisesti heti niiden synnyttyä, ja että kaupunkimme alikulkutunneleista siivotaan vihdoin niissä jo mahdollisesti monia vuosia olleet töhryt. Lasten leikkipaikkojen ja koulumatkojen tulee olla sellaiset, että lapset voivat leikkiä niissä joutumatta altistumaan törkeille termeille ja kuville tai kiusaamiseen viittaaville teksteille. Mielestämme

Valtuustoaloite: Graffitiseiniä ja lisää katutaidetta Imatralle

Tiivistelmä aloitteesta Graffitien tekeminen on tunnustettu osa urbaania kulttuuria maailman kaikissa kaupungeissa. Se elävöittää sopivissa paikoissa kaupunkitilaa, lisää ympäristön viihtyisyyttä ja on myös yhteisöllinen tapa vaikuttaa. Esitämme, että Imatralle pystytetään kolme luvallista graffitiseinää eri puolille kaupunkia, esimerkiksi uusien koulukeskusten läheisyyteen sekä pohditaan myös, miten ns. katutaidetta saisi yhteistyössä enemmän näkyviin koko kaupunkiin. Aloitteen sisältö Graffitien

Valtuustoaloite: Kunnallisten luontopäiväkotien perustaminen Imatralle

Tiivistelmä aloitteesta:  Luonnossa oleilulla ja luontoaltistuksella on monia terveysvaikutuksia leikki-ikäisiin lapsiin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vähintään yksi Imatran kunnallisista päiväkodeista muutetaan luontopäiväkodiksi, jossa toimitaan esimerkiksi Luonnossa kotonaan – konseptin mukaisesti. Samalla tulee selvittää, onko kaikista Imatran kunnallisista päiväkodeista mahdollista päivittää luontopäiväkoteja jollakin aikavälillä. Luontopäiväkoti edistäisi lasten hyvinvointia monella tavalla ja voisi osaltaan olla ennaltaehkäisemässä

Scroll to Top