Elävää elämää!

Olen saanut toimia jo kolme vaalikautta imatralaisten viestinviejänä kaupunkimme hallinnolle ja johtaville viranhaltioille, sekä osallistua imatralaisten arkeen vaikuttavaan päätöksentekoon. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja ajoittain raskaskin, mutta antoisa.

Kuluvalla vaalikaudella varsinaisen valtuustotyön lisäksi olen toiminut kaupungin hallituksen jäsenenä ja kaupunginhallituksen edustajana Hyvinvointilautakunnan työssä, sekä maakunnallisen Pelastuslautakunnan varapuheenjohtajana.

Hyvinvointilautakunnan kanssa työskentely sai uutta syvyyttä isäni muistisairauden hoidon käytyä äidilleni ylivoimaisen raskaaksi. Hoitokodin suoma hoiva ja hyvät olosuhteet ovat parantaneet isäni vointia. Korona pandemia kevään myötä minulla oli ilo saada ensimmäinen lapsenlapseni. Kevään poikkeukselliset olosuhteet toivat oman lisän tähän perheellemme niin tärkeään tapahtumaan. Kuluneella valtuustokaudella minulla on ollut mahdollisuus kokea suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus, samanaikaisesti ollen mukana siinä päätöksenteossa, joissa toimintaedellytyksiä näille arjen sankareille luodaan.

Jos emme kykene kääntämään kaupungin kehitystä kasvu-uralle, tulee oman haasteensa luomaan kaupungin laskeva väestömäärä, jolle on pystyttävä turvaamaan eri elämän vaiheisiin liittyvät palvelut päivähoidosta kouluihin, sekä ikääntyvien ihmisten kotihoito ja ateriapalvelut kapenevasta veropohjasta huolimatta.

Yksi tekijä kaupungin vetovoimaisuudessa ovat liikuntapaikat ja niiden kohtuuhintaiset palvelumaksut, sekä monipuoliset ulkoliikunta mahdollisuudet. Nyt Ukonniemen harraste paikkojen lisäksi on aika panostaa Mellonmäen kehittämiseen.

Kunnallispolitiikka on pitkäjänteistä yhteistyötä. Monet edellisillä valtuustokausilla esittämäni ajatukset ovat ensi tyrmäyksen jälkeen toteutettu tai tullaan toteuttamaan. Näin on käynyt jo Paperharjuntien pyörätielle, opiskelijoiden maksuttomalle paikallisliikenteelle sekä viimeisimpänä karavaanarialueen siirto Saimaan rantaan ja koirapuiston rakennus Ukonniemeen.

Monen monta toivetta kaupunkimme kehittämiseen olen teiltä saanut, alkaen kunnallistekniikan ylläpidosta aina maalle rakennettaviin mattolaitureihin.

Olin jo aikeissa vetäytyä kunnallispolitiikasta, kunnes monien kanssanne käytyjen keskusteluiden myötä ymmärsin tarpeen tavalliselle pienipalkkaiselle kuntavaaliehdokkaalle, joten tässä sitä ollaan ehdokkaana toivoen olevani luottamuksenne arvoinen.

Kuntavaaliehdokas
Anne Nissinen

Scroll to Top