IMATRAN ELINVOIMASTRATEGIA 2020 – 2030

Alla olevilla linjauksilla Imatran seutukunta nousuun, väestömäärän lasku pysähtymään ja kuntalaiset sekä vieraat viihtymään Imatralla,

TYÖ JA TULEVAISUUS

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYDEN HOITO SEKÄ KEHITYSYHTIÖN ROOLIN VAHVISTAMINEN ELINVOIMAISUUDEN VETURINA

 • kehitys- ja elinvoima-asiat Kehyn ”sisälle”
 • vahva ohjaus ja seuranta kaupunginhallitus
 • työttömien ja työttömyysuhan alla olevien työmarkkinakelpoisuuden nostoon vahva panos ja aito henkilökohtainen suunnitelma

KANSAINVÄLINEN RAUTATIESTATUS PELKOLAAN

 • henkilöjunaliikenne Pietari-Imatra-Etelä-Karjala-Pietari
 • rautatietavaraliikenne Eurooppa-Venäjä-Eurooppa

MIONI INDUSTIAL PARK YRITYSPUISTO

 • työpaikat ja alueen väestökehitys
 • Korvenkanta ja Pelkola

ETÄTYÖKYLÄ”

 • ”avaimet käteen malli” yksilöille ja perheille tulla Imatralle etätöihin (päivä, viikko, kuukausi, vuosi, pysyvästi)
 • huippu tietoliikenneyhteydet
 • joustava varhaiskasvatus ja koulumahdollisuus ”etälapsille”
 • etäopiskelijat ja tutkinnon tekijät
 • Itä-Suomen koulun Venäjä-yhteistyö, Pietarin yliopiston ”satelliitti”

LÄHIMAAKUNTIEN JA POHJOISTEN KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

 • Saimaan alue
 • Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala

PAIKALLISJUNALIIKENNE ETELÄ-KARJALASSA PARIKKALA – LUUMÄKI – PARIKKALA

 • Vuoksenniskan rautatiepysäkki torin kohdalle

KONGRESSIKESKUS VIRTA

 • kaupungintalo & kulttuurikeskus, uusi tulevaisuus
 • suunnitelma ja partnerin etsiminen

VUOKSI-KANAVAN ESISELVITYS OSANA CBC-SUVOROV-HANKETTA

 • hankkeen Suomalainen partneri Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, lähikunnat ja Venäjä

IMATRANKOSKEN KEHITTÄMINEN

 • Napinkulma, monitoimitalo
 • purettavat kiinteistöt, Lähteen talo, Koskis
 • kerrostaloja / pienkerrostaloja Tainionkosken tien varteen Imatrankoski – Mansikkala
 • kaupunki kasvaa ”sisäänpäin” jatkossakin
 • kehityssuunnitelmat / päivitys Vuoksenniska, Rautionkylä, Tainionkoski, Karhumäki, Niskalampi, Rajapatsas, Meltola, Sienimäki, Itä-Siitola (elinvoima, tiet, muu infra jne.)

KUUTOSTIELTÄ LIITTYMÄ MANSIKKALAN KAUPPAKESKUKSIIN

 • Mansikkalan alueen kehitys

KAUPUNGIN (YHTIÖIDEN) VANHENEVAN KIINTEISTÖKANNAN PÄIVITYS (KORJAUS, UUSI KÄYTTÖTARKOITUS, PURKU)

 • asevelitalon säilyttäminen ja kunnossapitäminen

TERVEYS, TOIMINTAKYKY, KOULUTUS, KULTTUURI JA LIIKUNTA

UIMAHALLI JA URHEILUTALO

 • laaja vaikutusten arviointi
 • laaja rakennustekninen selvitys nykyisten kiinteistöjen kunnosta ja elinkaaresta (VTT)

IMATRAN SOTEKESKUS ON HONKAHARJUSSA

 • sotekeskus, laajat palvelut
 • vuodeosastopalvelut

IKÄÄNTYMINEN JA ARVOKAS VANHUUS

 • hyvä ja riittävä hoiva kotona asuvalle
 • riittävästi palvelu- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja
 • omaishoidon ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen ikäihmisten arjessa
 • digiosaaminen saatava osaksi kunnallista senioriohjelmaa

IMATRALLA ON JATKOSSAKIN VAHVA TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS

 • kuntayhtymäpohjainen organisaatio jatkossakin
 • kaikissa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen paikoissa oppimis- ja työrauha

KULTTUURI JA LIIKUNTA LUO UUTTA VOIMAA JA TERVEYTTÄ

 • investointi joka maksaa itsensä takaisin nopeasti

ASUMINEN, LUONTO, YMPÄRISTÖ JA NUORET

LÄHELLE RANTAA RAKENTAMINEN

 • selvitys & koemarkkinointi Niskalammen edusta Saimaan rannassa (H ja I alueet)
 • Imatran edustalla olevat Saimaan saaret sekä Saimaan rannan läheiset alueet (rantaviiva) luonnontilassa, vain virkistys- ja retkeilykäyttö
 • saaret, liikkumisen mahdollistavat reitit, sillat, grillipaikat, vene- ja kanoottilaiturit rantautumiseen
 • Villa Malmin ja IVO-niemen alueen selvitys & koemarkkinointi

ITÄ-SIITOLA, VUOKSEN RANNAT SELVITYS & KOEMARKKINOINTI LÄHELLE RANTAA RAKENTAMINEN

 • siltaselvitys Keskuskadun jatkeena Vuoksen yli (henkilöautot, traktorit, maatalouskoneet, kevytliikenne)

NYKYINEN UIMAHALLI URHEILUTALO

 • selvitys onko kiinteistö / kiinteistöt muutettavissa sisäaktiiviteettipuistoksi mm. nuorille, vanhemmille, järjestöille uimahalli / urheilutalo elon jälkeen, mikäli päädytään selvitysten jälkeen uudisrakentamaan muuhun / muihin sijaintipaikkoihin
 • keilahalli, seikkailupuisto, bändien treenikämppä, koulun jälkeen paikka mihin mennä
 • yritystoiminta
 • Varpasaaren kehittämisen ”tukielementti”

VARPASAAREN JA LÄHIALUEEN KEHITTÄMINEN VIIHTYMIS, RAVINTOLA, KALASTUS, VESIELEMENTTI, MAJOITUS, KARAVAANARI, TELTTAILU (IMATRAN LEIRINTÄALUE) ALUEENA

 • yrittäjien ja käyttäjien kuuleminen

VIRRANPUISTO KONSERTTI, BIITSI, UIMARANTA ALUE

 • kevyt silta Varpasaaresta Virran puistoon

UKONNIEMEN ALUEEN KEHITYSSUUNNITELMA 2030

 • kuntalaisten ja yrittäjien kuuleminen kun suunnitelmaa päivitetään

VUOKSEN JA MELLONLAHDEN KEHITTÄMINEN KALASTUS-, VIRKISTYS-, PURJEHDUS JA LUONTOMATKAILUKOHTEENA, YMPÄRISTÖÄ JA LUONTOA KUNNIOITTAEN

 • voimalaitosten väli ”Imatran sisäjärvi”
 • Mellonlahden veden vaihtuminen ratkaistava

KAUPUNGIN ASUKKAIDEN VEDEN SAANNISTA JA JAKELUSTA VASTAA JATKOSSAKIN KUNTA 100%:STI

 • turvallisuus ja huoltovarmuus

HAAPASAAREN LEIRIKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

 • paikka vastaamaan nykypäivän leirikeskusta

VUOKSENNISKAN URHEILUKENTÄN ALUE

 • frisbeegolfkeskus
 • pro / harrastajataso

SELVITYS ISOSTA TEKOJÄÄRADASTA, KATTAMISESTA JA PAIKASTA

 • terveysliikuntaa

MELLONMÄEN KEHITTÄMINEN

 • selvitys ympärivuotisesta aktiviteettikeskuksesta

KOIRAPUISTOSUUNNITELMA JA TOTEUTUSAIKATAULU IMATRAN ALUEELLE

KESKUSLIIKENNEASEMA JA SEN YMPÄRISTÖ SELVITYKSEEN

 • kaksoisraide, Venäjä yhteys
 • olemmeko valmiita?

KOSKENPARRAS OSIN VAPAALLE LIIKENTEELLE

 • elinvoima, vetovoima, pitovoima

JOHTAJUUS

KAUPUNGINJOHTAJA VAI PORMESTARI?

 • hallintorakenne vastaamaan tehokkaasti Imatran tarpeita, jatkuva seuranta ja reagointi

Imatran Sosialidemokraatit ry on kokouksessaan 12.2.2020 hyväksynyt yllä olevan Imatran elinvoimastrategian 2020 – 2030 osaksi SDP:n paikallista kunnallispoliittista ohjelmaa

Lisätietoja :
Puheenjohtaja Ilkka Nokelainen
Imatran Sosialidemokraatit ry
040-5930552
ilkka.nokelainen@imatra.fi

Scroll to Top