Puu ja pää käyttöön

Etelä-Karjalassa käydään tällä hetkellä pohdintaa siitä, miten ammatillinen koulutus ja siihen liittyvät kehittämispalvelut rakentuvat jatkossa maakunnassamme. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä on alueen kuntien ylläpitämä koulutuksenjärjestäjä. Nykyiseltä nimeltään Saimaan ammattiopisto Sammossa on noin 4000 opiskelijaa ja noin 400 henkilöä töissä. Sammon toimipisteet ovat Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella. Se, miksi juuri nyt pohditaan sitä, missä, millä laajuudella ja mitä koulutusta järjestetään tulevaisuudessa, johtuu pääosin tulevista oppimisympäristön muutoksista ja tähän liittyvistä tilakysymyshaasteista. Suunnitelmien mukaan jo vuonna 2025 oppimisympäristöinä toimivat pääosin työpaikat verkko- ja oppilaitosopiskelun tukemana. Yllätys ei liene sekään, että Imatralla jo vuosikymmeniä olleet Sammon tilat ovat osin elinkaarensa päässä. Se, että tiloja on nykyiseen ja tulevaan oppimismalliin liikaa, laittaa päättäjät pohtimaan miten tila- ja koulutuskysymykset ratkaistaan koulutus- ja kustannustehokkaasti. Mielestäni Sammon aseman on oltava vahva Imatran maaperällä. Mutta mikä on kurssien sisältö ja koulutuksen laajuus jatkossa? Tietyt oppimissuunnat kiinnostavat nuoria ja aikuisoppilaita enemmän kuin jotkut muut. Minkälaisen koulutuksen omaavaa väkeä alueen työpaikat tarvitsevat korvaamaan ikääntyvää työväkeä? Imatralla ja Etelä-Karjalassa on vahva metsä- ja metalliteollisuus. Bio ja kierrätys ovat kasvavia kehityssuuntia yhteiskunnassa. Kun kaikkeen ei voi revetä, niin pitäisikö Imatran Sammon profiloitua jatkossa enemmän puun ja pään asioihin? Puuntaimesta ruokapöydän maitopurkkiin, pöllistä huippulaatuisen mekaanisen metsäteollisuuden tuotteeseen tai bio- ja nanosellusta muovin korvaajaksi, tyyliin. Kylkeen voisi liittää kunnossapito- ja metallityöstön opintosuunnat, jotka tukevat puun ja pään asioita työpaikoilla. Keskitytään johonkin, mutta keskitytään kunnolla. Yritys- ja yliopistoyhteistyöllä on iso merkitys miten tässä onnistutaan. Tehdään nämä tulevat ratkaisut vahvasti Etelä-Karjalaiset aurinkolasit päässä, ei nurkkakuntaisesti.

Ilkka Nokelainen, kaupunginhallituksen 1.vpj (sdp)

Scroll to Top