Tulevaisuuden turva

Politiikassa on kyse arvoista. Tasa-arvo ja solidaarisuus ovat sosialidemokraattisen politiikan kulmakiviä. Ne ovat arvoja, jotka ovat viitoittaneet politiikkaamme kautta historian aina tähän päivään saakka. Myös tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa näiden arvojen on oltava kaiken keskiössä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että jokaisella on työtä, josta saadulla toimeentulolla pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Palveluiden on pelattava niin, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu.

Meille on tärkeää, että kukaan ei jää yksin. Kun työpaikka lähtee alta tai elämässä tapahtuu jotain odottamatonta, on yhteiskunnan turvaverkon oltava valmiina pehmentämässä iskua ja autettava ihmistä eteenpäin.

Mahdollisuus omien unelmien toteuttamiseen on jokaisen lapsen oikeus. Lapsille on tarjottava hyvät eväät elämään, perheen tilanteesta riippumatta. Haluamme, että jokainen lapsi saa elää lapsuuttaan ja nuoruuttaan turvallisesti.

Meistä jokainen kantaa omalla tavallaan vastuuta yhteiskunnastamme. Veronmaksajana, vanhempana, palkansaajana tai yrittäjänä. Siksi yhteiskunnan on taattava arvokas vanhuus kaikille.

Näistä kaikista asioista huolehditaan kunnissa. Kunnallinen päätöksenteko on jokapäiväisiä asioita: lasten päivähoidon järjestämistä, koulutusta, turvallista vanhuutta. Siksi kuntien päätöksentekijöiksi tarvitaan arjen asiantuntijoita.

SDP toimii paremman arjen puolesta, lähellä sinua.

Pidetään huolta Imatrasta, Imatra pitää huolta meistä.

Niina Malm SDP 1. vpj / kuntavaaliehdokas

Scroll to Top