Työpaikat ratkaisevat Imatran tulevaisuuden

Joka viides työikäinen ja joka kolmas nuori Imatralla on tällä hetkellä vailla työtä. Poliittinen keskustelu velloo kaupungissa rantojen rakentamisessa, josta toivotaan apua väestökatoon ja elinvoimaan. Talouskasvu ja työllisyys lähtevät työpaikoista, vahvasta koulutustasosta niin perus- kuin ammatillisen koulutuksen alalla, ei rantojen rakentamisesta. Kilpailu työpaikoista ja yrityksistä Suomen kunnissa ja maakunnissa on nyt ja jatkossa kovaa. Tukielementiksi tarvitaan oikeat ja toimivat työkalut, joiden avulla pystytään houkuttelemaan Imatralle uusia yrityksiä ja tukemaan yritysten sijoittumista ja kasvua nykyistä paremmin. Liian hajallaan oleva, elinkeinoelämää ja sen kasvua tukeva organisaatiomalli, ei toimi enää. Nyt tarvitaan keskittämistä ja selkeää johtajuutta näihin asioihin. Imatran malli, jolla vastataan elinvoiman, työllisyyden ja väestökadon tuomiin haasteisiin voisi olla elinvoimayksikkö suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen ja kaupunginhallituksen ohjaukseen. Tähän yksikköön keskitettäisiin mm yritysten houkuttelu ja tukeminen, Invest In-toiminta, työllisyysasiat, matkailu, kansainväliset asiat ja ammatillisen koulutuksen koordinointi yhdessä yritysten kanssa. Myös kaupunkikonsernin sisäinen yhteydenpito ja samaan maaliin pelaaminen kuntalaisten parhaaksi ja alueen kehittämiseksi kaipaa kirkastusta ja uusia toimintatapoja.

Ilkka Nokelainen, Imatran Sosialidemokraatit ry, puheenjohtaja

Scroll to Top