Valtuustoaloite SDP Imatra: Valokuitukaapelien vetämisestä koko kaupungin alueelle

Valokuitukaapelien puuttuminen ja suuri liittymismaksu aiheuttavat sen, että kaupungin asukkaat ovat tällä hetkellä erittäin epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Lisäksi liittymämahdollisuus tai sen puuttuminen vaikuttaa osaltaan asuntojen arvoihin ja lisää kaupunginosien eriarvoisuutta.

Valokuidun laaja ja koko kaupungin kattava tarjonta on myös tärkeä elinvoimatekijä. Yritykset ja etätyöntekijät tarvitsevat vakaita internetyhteyksiä ja kuituyhteysmahdollisuus voikin olla merkittävä tekijä siinä, minne yritys tai etätyöläinen päättää sijoittua.

Lue koko aloite alta:

”Kuitu kaikille Imatralaisille

Maailma kehittyy koko ajan sitä kohti, että työt ja opiskelu tehdään verkon avulla etänä ja koronapandemia on
vauhdittanut vielä entisestään tätä muutosta. Töiden ja opiskelun lisäksi myös hoivapalvelut alkavat siirtyä verkkoon ja
esimerkiksi lääkäripalveluita onkin jo alettu toteuttaa etäyhteyksien avulla. Tämä käsillä oleva muutos tarkoittaa sitä,
että käytössä olevien internetyhteyksien on oltava sellaisia, joilla palvelut sekä toiminnot voidaan toteuttaa kaikille
sujuvasti ja varmasti. Kyse on siis isommasta asiasta kuin vain siitä, saako kotiin viihdepalveluita nopealla yhteydellä.
Käytännössä varmin tapa toteuttaa internetyhteys on valokuitu. Tällä hetkellä paljon käytössä olevat
mobiililaajakaistat ovat osoittautuneet epävarmoiksi käytön ja kuormituksen jatkuvasti lisääntyessä. Imatralla
helpotusta ei tuo myöskään rakenteilla oleva 5G – verkko, sillä kaupungin sijainti aiheuttaa sen, että radiotaajuutta
rajoitetaan kansainvälisen radio-ohjesäännön vuoksi Venäjän käyttäessä sitä taajuusaluetta, jolle 5G -verkkoa
rakennetaan. Rajoitukset ovat merkittävät, sillä Suomen ja Venäjän välisestä rajasta n. 30 km länteen 5G-verkkoa ei
saa rakentaa lainkaan.

Tällä hetkellä valokuituliittymää ei ole saatavilla koko kaupungin alueella. Tämä johtuu siitä, että kaapeleita ei ole
vedetty kaikkiin kaupunginosiin. Lisäksi osassa kaupunkia, joissa kaapelit jo ovat, liittymisen hinta on todella suuri,
jopa reilut 1000 euroa tai enemmän.

Valokuitukaapelien puuttuminen ja suuri liittymismaksu aiheuttavat sen, että kaupungin asukkaat ovat tällä hetkellä
erittäin epätasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Lisäksi liittymämahdollisuus tai sen puuttuminen vaikuttaa
osaltaan asuntojen arvoihin ja lisää kaupunginosien eriarvoisuutta.
Valokuidun laaja ja koko kaupungin kattava tarjonta on myös tärkeä elinvoimatekijä. Yritykset ja etätyöntekijät
tarvitsevat vakaita internetyhteyksiä ja kuituyhteysmahdollisuus voikin olla merkittävä tekijä siinä, minne yritys tai
etätyöläinen päättää sijoittua.

Imatran kaupungin strategiassa aiheesta on sanottu seuraavaa:

” Entistä sujuvammat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet Imatran alueelle ovat keskeisessä roolissa alueen tulevaisuuden
turvaamiseksi. Ne edesauttavat uudenlaisen yritystoiminnan syntymistä ja nykyistä paikkariippumattomampien
opinto- ja työurien luomista alueella.” Olisi siis myös kaupungin strategian mukaista edesauttaa kunnollisten
tietoliikenneyhteyksien rakentamista alueella.

Tämän vuoksi Imatran Sosialidemokraattinen ryhmä esittää että:

 1. Valokuitukaapelit on vedettävä koko kaupungin alueelle. Kaupungin tulee kartoittaa alueella nyt jo olevat
  valokuitukaapeloinnit sekä liittymien tarjoajat. Samalla tulee tarkastella suunnitteilla olevia katu- sekä muita
  saneerauksia, joiden yhteydessä valokuitukaapeli on mahdollista asentaa niille alueille, joissa sitä ei vielä ole.
  Niille alueille, joissa valokuitukaapelia ei vielä ole, on laadittava suunnitelma, josta käy ilmi, milloin ja miten
  kaapelien asennustyö tehdään. Tämä suunnitelma on laadittava yhdessä valokuituliittymien tarjoajien,
  sähköyhtiön sekä kaupungin omien toimijoiden kanssa, jotta kustannukset saadaan mahdollisimman pieniksi
  ja alueen asukkaita voidaan informoida ajoissa tilanteesta. Lisäksi tulee pohtia, voiko kaupunki tehdä
  esimerkiksi kaapelien kaivuutyön omana ohjauksena. Kaupungin tulisi toimia projektin koordinoijana ja
  ohjaajana Mitra Oy:n kautta.
 2. Kaupungin tulee selvittää ja toteuttaa kaikki keinot, joilla voidaan mahdollistaa kohtuuhintaisten
  valokuituliittymien hankinta kotitalouksille. On tarkasti selvitettävä mm. onko joltakin taholta saatavissa
  hankerahoitusta tätä varten tai voiko kaupunki ohjata omaa rahoitusta esimerkiksi elinvoiman kasvuun
  varatuista rahoista.

Imatralla 15.2.2021, Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä”

Scroll to Top