Ammatillinen koulutus on maakunnan ”aineeton pääoma”

Yhtenä tärkeänä ”ankkurina” yritysten maakunnassa pysymiselle on ammatillinen koulutus. Tämä ”aineettoman pääoman”, arvostetun osaamisen, jatkuva ylläpito ja uuden luominen niin tekniikan-, palvelun sektoreilla on ehdoton edellytys työnantajien olemassaololle ja uusien yritysten tulemiselle maakuntaan.
Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa osaavia ja motivoituneita ammattilaisia maakunnan elinkeinoelämän palvelukseen sillä strategialla, jolla kunnat omistajina, näkevät omilla päätöksillään parhaaksi.
Päättäjien näkemys maakunnan talouselämän menestykseen ja kestävään kehitykseen on oltava yhtenevä niin, kuntien, yritysten kuin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. On koulutettava niin määrällisesti ja laadullisesti ammattihenkilöitä, jo olevien ja kuntiin tulevien työnantajien näkemykset ja vaatimukset huomioiden.
Etelä-Karjalan dimensiot ja yritysrakenne on ollut aina haasteellinen ammatilliselle koulutukselle. Ammatillisen koulutuksen tulee jakautua opiskelijapaikkojen suhteen Lappeenrannan talousalue 60% ja Imatran talousalueella 40%, näkemällä ja kuulemalla myös yritysten olemassaoloa kyseisillä talousalueilla.
Liikenteen-, logistiikan-, tiedon ja ”datanväylät” ovat tulevaisuudessa entistä merkityksellisempiä kuinka ihmiset, infra sekä yritykset haluavat asennoitua maakuntamme kuntiin. Vastaavasti koulutuskuntayhtymän omistajaohjauksella on oltava yhtenäinen ja selkeä näkemys millaista ammatillista koulutusta niin Lappeenrannan kuin Imatran opetusyksiköt tulevat jatkossa toteuttamaan.

E-K Koulutuskuntayhtymän valtuuston pj. Veikko Hämäläinen

Scroll to Top