Oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa rakentamassa

Opettajana minua tuskastuttaa, että yhteiskuntamme ei ole oikeudenmukainen. Siinä, missä rikkaus periytyy, periytytyvät myös syrjäytymisriski sekä matala koulutus- ja tulotaso. Pidennettyä oppivelvollisuutta todella tarvitaan.

Myös terveydenhuoltojärjestelmämme on eriarvoistava. Hyväosaisilla on mahdollisuus käyttää työterveyshuoltoa ja yksityisiä lääkäripalveluja. Julkinen terveydenhuolto on jatkuvassa säästöpaineessa. Lähipalveluista on silti yritettävä pitää kiinni.

Tulotaso vaikuttaa tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin. Köyhimpien elinajanodote on lyhyempi kuin rikkaiden. Koetun terveyden erot kasvavat jatkuvasti.

Imatralla diakoniatyön suurin asiakasryhmä ovat köyhät vanhukset. Rahat eivät monilla riitä ruokaan, lääkkeisiin ja asumiskustannuksiin. Ei ole oikein, että ihmiset, jotka ovat rakentaneet meille tämän hyvinvointivaltion, joutuvat elämänsä ehtoopuolella kokemaan hoivan ja turvan puutetta.

Sdp on tehnyt pitkäjänteistä työtä parantaakseen yhteiskuntamme oikeudenmukaisuutta. Työ on vielä kesken. Hyvinvointivaltion perusarvoista on pidettävä kiinni. Jokaisella pitää olla mahdollisuus hyvään elämään.

Titta Myllärinen, opettaja, Sdp

Scroll to Top