Riittävän aikaisen seksuaalikasvatuksen merkityksellisyys

Kuinka nuorille suunnattu seksuaalikasvatus tuottaa tulevaisuudessa hedelmää? Mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle? miksei voida mennä samaan malliin kuin aina ennenkin?

Ihmisen seksuaalisuus on tärkeä osa elämää ihan syntymästä kuolemaan saakka. Seksuaalisuus käsittää kaiken sen kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa, ilmeet, eleet, kosketukset, sosiaaliset taidot ja toisten ihmisten huomioonottamisen, mitä me ihmiset tehdään elämämme aikana. Terve seksuaalisuus on osa tervettä itsetuntoa ja itsetuntemusta. Terve ihminen tietää mitä elämältä tahtoo ja mikä tuntuu itsestä hyvältä. Terve ihminen osaa ottaa huomioon toisten tunteet ja olla empaattinen sekä sympaattinen ihminen. Toimiva seksuaalikasvatus on siis osa ihmisen toimivaa kasvua ja kehitystä johon tulisi keskittyä tarkemmin, syvemmin ja aiemmin.

Seksuaalinen suuntautuminen on jokaisen ihmisen oma, henkilökohtainen asia joka tulee myös hyväksyä osana ihmisen elämää. Jokaisella meillä on oikeus olla juuri sellainen kun ollaan ja tykätä näistä asioista ihan omalla tavalla, tietenkin lain määrittämin rajoituksin. Tietoisuutta tulee lisätä siitä että meitä on moneksi eikä omaa itseään tule hävetä vaan olla rohkeasti omanlaisensa, aito ihminen. Aitona oleminen helpottaa kummasti elämää, kun kenellekään ei tarvitse esittää mitään muuta kuin on. Avoimuus tulee tiedon kautta ja tieto tulee ammattilaisten kautta, jotka haluavat tehdä työtä tällä saralla aktiivisesti ihmisten hyvinvoinnin eteen. Yhteiskunnalle hyvinvointi takaa paljonkin positiivisia vaikutuksia. Ja jos tätä työtä tehtäisiin jo ihan sieltä lapsuudesta saakka, niin miten tämä vaikuttaisikaan kenties yhteiskuntamme hyvinvointiin ja varmasti jopa ihmisten mielen hyvinvointiin, koska oman näköisen elämän eläminen on toki paljon helpompaa kuin esittää jotain muuta kuin mitä aidosti haluaa olla. Seksuaalikasvatuksen tulisi olla ihan yhtä tärkeä osa kasvatusta kuin muutkin toimet ovat ja tässä kohtaa tieto ei todellakaan lisää tuskaa.

Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös erilaisista ehkäisy mahdollisuuksista kertomisen ja tietämyksen lisäämisen sekä mielestäni tähän tulisi kuulua myös ilmaisten ehkäisyvälineiden jakamisen nuorille/ nuorille aikuisille. Seksi on osa elämää eikä sen kieltäminen muuta sitä tosiasiaa että sitä kuitenkin harrastetaan. Tietämyksen lisääminen tässäkin asiassa lisää hyvinvointia sekä nautintoa elämää kohtaan, vähentää ei toivottujen raskauksien määrää ja sukupuolitautien haittavaikutuksia.

Pia Helveranta, SDP

Scroll to Top