Yhdessä paremman Imatran puolesta

Kuva: Imatran kuvapankki


Ammatillinen koulutus Ehdottomasti säilytettävä mahdollisimman monipuolisena Imatralla. Näin turvataan tulevaisuuden työpaikat ja ammattitaitoiset työntekijät.

Tekojäärata Imatra tarvitsee lähitulevaisuudessa tekojääradan, koska nykyiset talvet ovat viime aikoina olleet leutoja ja ovat näin ollen lyhentäneet ulkojääurheilun harrastamisen mahdollisuutta.
Katu- ja viemäriverkosto: Korjausvelan pienentäminen lisäämällä katu- ja viemäriverkoston korjaamista. Tehdään aluesaneeraukset kerralla loppuun.

Vuoksi & Kanavahanke Emme näe Tainionkosken kanavan rakentamista taloudellisesti kannattavana investointina. Haluamme mieluummin kehittää Vuoksen aluetta virkistyskalastusta ajatellen. Näemme parempana vaihtoehtona esimerkiksi Tainionkosken voimalaitoksen ohittavan kaupunkipuron rakentamista vaelluskaloille. Tämä lisäisi kalojen kutupaikkoja ja Vuoksen omakantaista kalastoa. Mellonlahden aluetta on kehitettävä virkistysmielessä ja lahden vedenvaihtuvuus on saatava kuntoon.

Eksote Eksoten palvelut säilytettävä Imatralla ja kehitettävä monipuolisemmaksi, esimerkiksi päivystävä päihde- ja mielenterveysyksikkö takaisin Imatralle.

Nuoret Nuorille on saatava keskusta-alueelta nuorisotila, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja nuorisotilan pitää olla myös auki iltaisin ja viikonloppuisin.

Kuntavaaliehdokkaat Jouko Rossi ja Markus Tikka

Scroll to Top