Valtuustoaloite: Työtä ja tekijöitä Suomeen ja Imatralle

Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa, koska vuoteen 2030 mennessä työikäisiä on noin 130 000 vähemmän. Meidän on aktiivisesti edistettävä työperäistä maahanmuuttoa työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Työ on myös parasta kotoutusta.

Maahanmuutto voi paikata osan kasvavasta työvoiman ja osaamisen tarpeesta. Meidän on edistettävä työperusteista maahanmuuttoa suomalaisten työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Näin todetaan Elinkeinoelämän keskusliitossa työperäisestä maahanmuutosta heidän julkaisussaan jo muutamia vuosia sitten ja tilanne on entisestään tästä vaikeutunut.

Imatran väkiluku vähenee ja vanhenee dramaattisesti vuoteen 2040 ulottuvassa väestöennusteessa. Imatran väkiluvun vähenemistä ja vanhenemista halutaan jarruttaa mm. elinkeinopoliittisin investoinnein, joilla tarkoitus on luoda uusia työpaikkoja Imatralle ja lisätä kaupunkimme houkuttelevuutta asuinpaikkakuntana.

Ilman osaavaa työvoimaa emme voi kaupunkimme elinvoimaa kehittää, koska yritykset tarvitset koulutettua henkilöstöä. Suomi kärsii historian suurimmasta työvoimapulasta. Nykyisillä keinoilla Imatran on lähes mahdotonta saada uusia yrityksiä Imatralle – puhumattakaan siitä, kuka hoitaa jatkossa vanhuksiamme, jos osaavaa työvoimaa ei Imatralle saada.

Imatran tulisi käynnistää välittömästi projekti, jossa kartoitettaisiin työperäisen maahanmuuton mahdollisuudet Imatralle. Projektiin tulisi kytkeä mukaan ammatilliset oppilaitokset, yksityiset ja julkiset toimijat, jolloin voisimme rakentaa Imatran mallin työperäiseen maahanmuuttoon.

Kyseisellä maahanmuutto-ohjelmalla turvaisimme, esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen säilymisen Imatralla, Imatra tunnettaisiin paikkakuntana, joka ketterästi kouluttaa työvoimaa eri aloille ja jonka johdosta saisimme negatiivista väestökehitystämme myös korjattua.

Emilio Urpalainen, 12.09.2002

Scroll to Top